!Stará verze prohlížeče

Používáte starou verzi prohlížeče Internet Explorer pro který není tento web plně optimalizovaný. Stahněte a nainstalujte si prosím zde nejnovější verzi

img_img
;

Školící programy

Spokojený tým

Zážitkové programy pro pracovní týmy

Cíle:


•    motivace a stmelení pracovního týmu
•    zábava s přidanou hodnotou
•    odpočinek a odreagování
•    odměna pro tým
•    neformální poznání účastníků

Co získáte:

•    Motivovaný tým, který táhne za jeden provaz
•    Společné zážitky, na které se nezapomíná
•    Odměnu pro tým, na kterou se všichni těší

Popis:

Jde o programy v kategorii „Teamspirit“, které mohou být čistě outdoorové nebo jako kombinace outdoorových a indoorových aktivit. Společně sdílené zážitky podněcují stmelení týmu a komunikaci mezi jeho členy, výrazně napomáhají tvorbě osobních vazeb a podpoře týmové spolupráce.

Aktivity:

•    Indoorové i outdoorové týmové hry
•    Soutěže
•    Sportovní aktivity
•    Relaxační aktivity
•    Výtvarné aktivity
•    Fotografické a filmové aktivity

Sehraný tým

Programy rozvoje týmové spolupráce

Cíle:


•    Upevnění vztahů v týmu
•    Zlepšení týmové spolupráce
•    Zlepšení komunikace
•    Hlubší vzájemné poznání účastníků

Co získáte:


•    Sladěný tým, jehož členové si vzájemně důvěřují a lépe spolupracují
•    Lepší využití a rozvoj týmového potenciálu
•    Uvědomění vlastního přínosu pro tým u každého člena

Popis:

Jde o programy v kategorii „Teambuilding“, které jsou kombinací outdoorových a indoorových aktivit. Rozvoje týmu a jeho jednotlivých členů dosahujeme prostřednictvím reálných i simulovaných situací, které ukazují způsoby zapojení jednotlivců do týmové práce a zprostředkují pozitivní zážitky týmové synergie a spolupráce.

Aktivity:

•    Indoorové i outdoorové týmové hry
•    Modelové situace
•    Brainstorming
•    Řízená zpětná vazba
•    Týmová diagnostika (např. Belbinův test týmových rolí, test osobnostních typů, komunikačních stylů apod.)

Úspěšné vykročení s novým týmem

Program pro seznámení a sladění nového manažera s týmem

Cíle:


•    Seznámení a sladění nového manažera s týmem
•    Nastavení vzájemných očekávání a pravidel hry
•    Vzájemné poznání v neformální atmosféře

Co získáte:


•    Rychlejší vzájemnou adaptaci týmu a nového manažera
•    Rychlejší přechod k plnému výkonu pracovního týmu

Popis


Jde o program v kategorii „Transition“, který je kombinací indoorových a outdoorových aktivit. Pokud dochází k výměně na manažerské pozici, vždy nějakou dobu trvá, než se nový šéf sžije s týmem, pozná jednotlivé členy. Fungování týmu je po tuto dobu obvykle oslabeno. Na obou stranách jsou často různé obavy a nevyslovená očekávání. Program vám pomůže tato očekávání vyjasnit a „přechodovou“ dobu k plnému fungování pracovního týmu výrazně urychlit.

Aktivity:


•    Týmové workshopy
•    Brainstorming
•    Indoorové i outdoorové týmové hry
•    Řízená zpětná vazba

Úspěšný tým

Rozvojové a vzdělávací programy pro zaměstnance

Cíle


•    Rozvoj konkrétních dovedností účastníků
•    Zvýšení efektivity práce a pracovního výkonu pomocí rozvoje tzv. „soft skills“
•    Hlubší sebepoznání účastníků

Co získáte


•    Motivované zaměstnance, kteří umějí lépe komunikovat jak v rámci firmy, tak s klienty a zákazníky

Popis a aktivity

Jde o programy v kategorii „Development“, které probíhají formou kurzů, seminářů nebo workshopu. Tyto aktivity je možné kombinovat s outdoorovými nebo indoorovými hrami a zábavnými nebo stmelovacími programy.

Nabídka vzdělávacích aktivit:

•    Efektivní komunikace
•    Asertivní komunikace
•    Komunikace se zákazníky
•    Prodejní dovednosti
•    Prezentační dovednosti

Úspěšný manažer

Rozvojové a vzdělávací programy pro střední a nižší management

Cíle


•    Rozvoj manažerských dovedností účastníků
•    Zvýšení efektivity práce a pracovního výkonu pomocí rozvoje tzv. „soft skills“
•    Hlubší sebepoznání účastníků

Co získáte


•    Motivovaný manažerský tým
•    Manažery, kteří umějí lépe vést lidi a dosahují tak se svými týmy lepších výsledků
•    Sladění způsobů a přístupů k vedení lidí ve firmě
•    Novou inspiraci do manažerské práce

Popis a aktivity


Jde o programy v kategorii „Development“, které probíhají formou kurzů, seminářů nebo workshopu. Tyto aktivity je možné kombinovat s outdoorovými nebo indoorovými hrami a sportovními a adrenalinovými aktivitami.

Nabídka vzdělávacích aktivit


•    Efektivní komunikace
•    Prezentační dovednosti
•    Time-management
•    Stanovení cílů a priorit
•    Prevence a zvládání stresu
•    Předcházení a řešení konfliktů
•    Motivování zaměstnanců
•    Poskytování a přijímání zpětné vazby
•    Ukládání úkolů a delegování
•    Vedení hodnotícího pohovoru
•    Vedení výběrového pohovoru
•    Vedení disciplinárního pohovoru
•    Vedení porad

Úspěšný leader

Rozvojové a vzdělávací programy pro top management

Cíle


•    Rozvoj manažerských dovedností účastníků
•    Zvýšení efektivity práce a pracovního výkonu pomocí rozvoje tzv. „soft skills“
•    Hlubší sebepoznání účastníků

Co získáte


•    Efektivní top management
•    Manažery, kteří umějí lépe řídit sami sebe i druhé
•    Pozitivní ovlivnění firemní kultury
•    Novou inspiraci do manažerské práce

Popis a aktivity

Jde o programy v kategorii „Development“, které probíhají formou kurzů, seminářů nebo workshopu. Tyto aktivity je možné kombinovat s individuálním koučováním účastníků a s outdoorovými nebo indoorovými sportovními a adrenalinovými aktivitami..

Nabídka vzdělávacích aktivit

•    Efektivní manažer (sebeřízení, time-management, stanovení vizí, cílů a priorit)
•    Zdravý manažer (prevence a zvládání stresu, řešení konfliktů, duševní hygiena)
•    Manažer jako kouč (koučování jako styl vedení lidí)
•    Manažer jako tvůrce firemní kultury (firemní kultura, řízení změn)
•    Manažer jako komunikátor (komunikační a prezentační dovednosti)

•    Individuální koučink

Mgr. ing. Irma Bohoňková - garant vzdělávacích aktivit

Profesionální kouč, konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti. Ve své práci využívá jak své psychologické znalosti, tak své zkušenosti na manažerských a konzultantských pozicích. Jejím dlouhodobým úsilím v osobní rovině je zvyšovat neustále svou odbornost a vyhledávat účast na zajímavých a smysluplných projektech. V obecné rovině je pak cílem propagovat a rozvíjet nejlepší praxi zejména v oblasti vedení lidí a řízení lidských zdrojů a napomáhat tak klientům lépe a efektivněji dosahovat svých cílů.

Praxe:


2006 – dosud
profesionální kouč, lektor a konzultant

1995 – 2006
Československá obchodní banka, a.s.
(manažerské pozice v oblasti řízení lidských zdrojů, zodpovědnost za nábor a výběr zaměstnanců, hodnocení, personální poradenství, interní Assessment a Development Centra, rozvojové programy, manažerské audity, interní koučink)

1989 – 1995
pedagogická praxe
(výuka na Vyšší odborné škole a Obchodní akademii v Českých Budějovicích)


Vybrané výsledky:

2010
Autorka knihy „Sám sobě koučem“ (vydalo nakladatelství Poznání Olomouc)
2010
Regionální koordinátorka Mezinárodní federace koučů (ICF) pro jihočeský region
2009
Výběr a rozvoj interních koučů pro společnost T-mobile
2009 – dosud    Výuka v programu Coach Specific Training na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
2008
Výcvik interních koučů pro společnost Siemens VDO Automotive
2007
2008 Realizace Development Center pro společnost Siemens Industrial Turbomachinery Brno
2006 - dosud
Výuka v kurzech Akreditovaný profesionální kouč společnosti Koučink Centrum s.r.o. v Praze
2005 – 2006
Projekt Management Review – manažerský audit v ČSOB
2002 – 2005
Příprava a zavedení metodiky interních Assessment a Development Center v ČSOB

Vzdělání:

1987 – 1991
Vystudován magisterský obor Psychologie Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
1981 – 1985
Vystudován obor Systémové inženýrství (titul ing.) Fakulta řízení, Vysoká škola ekonomická v Praze
1977 – 1981
Gymnázium v Českých Budějovicích

Další vzdělání a absolvované tréninky:


2009
The Art and Science of Coaching (M. Atkinson, Ericsson College International,  Vancouver, akreditovaný kurz ICF)
2009
Coaching towards Great Work (M. B. Stanier, Box of Crayons, Toronto)   

2008
Trénink trenérů (Trefin)

2006
Akreditovaný profesionální kouč (Koučink Centrum, akreditovaný kurz MŠMT ČR)

2005
Výcvik interních koučů pro ČSOB (ČNP)

1995 – 2006
Řada tréninků v oblasti komunikačních dovedností, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů

Členství v organizacích:

ICF – Mezinárodní federace koučů
Českomoravská psychologická společnost
Česká asociace psychologů práce a organizace
Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek